foto_top

Jaarthema

Nieuwste
Wij verwachten uit de hemel onze redder,
de Heer Jezus Christus.”
Filippenzen 3: 20


Leven in Verwondering.
LEVEN IN VERWONDERING gaat over het verhaal van God. En het verhaal van ons mensen. Het gaat over ons leven in het spoor van de Heer.
Als je vragen, opmerkingen hebt, wanneer je met je kring hierop door wilt praten, laat het even weten: rhoekstra@solcon.nl

Inleiding: Leven in Verwondering (9 september 2018)

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Exodus 1:1-17


Het verhaal van de verwondering begint(16 september 2018)
Het boek Exodus begint een getuigenis te vertellen, een getuigenis waar antwoorden worden gegeven, maar ook vragen worden opgeworpen. Hier geen theoretisch betoog. De bedoeling van Exodus is dat wij meegenomen worden in die beweging van vrij worden.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Exodus 6:28–7:7

Terug naar boven
In plaats van op een eigen pagina gaan we hier verder met het thema van het seizoen 2017-2018.
Koersen met Compassie.
Het logo toont in één oogopslag wat het jaarthema 2017 - 2018 behandelt. Koersen met compassie gaat zowel over onze koers, maar ook over de koers die de Heer gaat. Een prachtige metafoor voor het leven met de Levende Heer. Er is veel te doen, veel om naar uit te zien.

Als je vragen, opmerkingen hebt, wanneer je met je kring hierop door wilt praten, laat het even weten: rhoekstra@solcon.nl

Inleiding: Koersen met Compassie? (10 september 2017)
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Exodus 3:1-17


Geroepen tot een scherpe koers!(24 september 2017)
‘De zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ is een beroemd managementboek van Stephen Covey. Vooral de zevende eigenschap is van belang: ‘Hou de zaag scherp.’ Daar eindigt het boek mee. En eigenlijk lezen we dat ook in het Evangelie, de zaag scherp houden. Niet aan het eind, maar aan het begin. Je zou dat eerste hoofdstuk van Marcus kunnen lezen als het scherpen van de zaag van het geloofsleven. De vraag is natuurlijk: Waar bestaat die scherpte van het Evangelie uit?

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Markus 1: 16-38

Koersen met zorg voor de schepping!(1 oktober 2017)
‘Opwarming van de aarde’, ‘klimaatverandering’, het kan je enorm aangrijpen. Wat moet je doen? Wat kun je doen? Het is allemaal overweldigend en de eigen mogelijkheden lijken minimaal te zijn. Deze keer richten we ons in het bijzonder op de eigen verantwoordelijkheid van de gemeente van Christus.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Markus 2:18-22

Koersen bij weerstand(8 oktober 2017)
Koersen met compassie brengt ons in aanraking met het navolgen van Jezus. Marcus 2 laat vervolgens zien, dat dit navolgen weerstand oproept. Tegelijkertijd ontvangen wij een ander perspectief. Jezus is de bruidegom. En met dat de Heer de bruidegom is, verandert niet alleen mijn kijk op het hier en nu, maar ook op, laten we zeggen, de invulling van mijn agenda.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Markus 2:13-22

Koersen als kruisdragers(29 oktober 2017)
#MeToo, het kan je nauwelijk ontgaan zijn. De verhalen zijn onthutsend en indringend. En is dan wat er overblijft #Ik-Weet-Het-Niet-Meer? In onze rondtollende wereld, worden we bepaald bij Jezus als de beloofde Messias. Overigens is er één verwarrend stuk in de tekst, die felle, heftige woorden tegen Petrus: ‘Ga terug, achter mij, Satan!’ Waarom is Jezus hier zo fel en heftig?

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Marcus 8:27-38

Bang voor de verkeerde dingen? (5 november 2017)
Wanneer was je voor het laatst bang? Ruwweg zou je kunnen zeggen dat onze angsten in drie segmenten uiteenvallen: De oerangst van verlies. De angst voor de dingen die er in onszelf opborrelen. En dan is er de oerangst voor het andere, voor de bedreigende kant van de wereld. De vraag is dan: Wat is dan de drempel tegen de angst?

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Hosea 2:18-25

Gods compassie voert ons van de dood in het leven. (26 november 2017)
Deze zondag noemen we de namen van degenen die gestorven zijn. De dood is als een scheur in je levenshuis. Je beseft dat je eindig bent, kwetsbaar én dat er een stortvloed aan innerlijke vragen is. Waar sta je zelf in dit alles, waar kom je terecht? Deze vragen brengen ons in het hart van het boek Exodus. Trekt God mee of niet?

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Exodus 33:12–34:9

Gods compassie is onze troost. (3 december 2017)
De huidige zwartepietendiscussie is een signaal van diepere lagen. En daarmee vormt die discussie, zou je kunnen zeggen, een thermometer van onze tijd. Dan gaat het over ongenoegen en onvrede. De vraag is natuurlijk of de Bijbel dit wroetende ongenoegen herkent? Ik neem je daartoe mee naar een profeet, Jesaja. Jesaja de profeet maakt ons wakker. We worden gewekt om dieper Gods betrokkenheid te leren verstaan.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Jesaja 40:1-11

Gods compassie verschaft ons recht (10 december 2017)
Er is een groot verschil tussen een krantenbericht en een liefdesbrief. Een krantenbericht draait om de feiten. Een liefdesbrief draait om het hart. Jesaja 53 is zo’n liefdesbrief. Het gaat om een ongekende boodschap. Een boodschap die raakt tot diep in het hart.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Jesaja 52:13–53:12

Gods compassie doet ons schitteren (24 december 2017)
10 jaar geleden hield toen nog prinses Maxima een toespraak over identiteit. En op een gegeven moment zei zij: 'De' Nederlander bestaat niet. Maar Nederland reageerde zeer geirriteerd. Het gesprek rond identiteit, blijkt behoorlijk lastig te zijn. Wat is onze identiteit? Waar vind je die? Jesaja profeteert dat we voor het antwoord niet naar binnen, maar naar buiten moeten kijken.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Jesaja 60:1-14

Gods compassie gaat met ons mee in 2018 (31 december 2017)
De leeftijd van een boom kun je achterhalen door de jaarringen te tellen, die staan voor de altijd maar doorgaande tijd. In de oude wereld werd die doorgaande tijd verbeeld door een mythische figuur, Chronos. Vaak denken mensen dat de tijd in de Bijbel ook op deze manier functioneert. Maar niets is minder waar. De Bijbel maakt je getuige van een beweeglijk gesprek.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Jesaja 62:1-12

Het vuur van mijn compassie brandend houden (7 januari 2018)
Het woord van 2017 is ‘appongeluk’. In een adem vertelt dat woord horen waar onze focus vaak ligt, tot in een rijdende auto aan toe. Dit gaat over onze realiteit. Over het afdwalen van onze aandacht, het niet kunnen focussen. En dat niet focussen komen we ook tegen in de briefwisseling tussen Paulus en Timoteüs.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
2 Timoteüs 1:1-14

Mijn compassie staat sterk in de genade van Christus Jezus (14 januari 2017)
Wat hebben ‘the longest day’, de olympische spelen en ‘boer zoekt vrouw’ met elkaar te maken? Bij alle drie gaat het over een lange tijd én tevens bij alle drie is er een heftige spanning aanwezig. Je zou dit in één zin samen kunnen vatten: concentratie op een groter doel. De grote vraag is dan: En hoe spreekt de Bijbel over dat grote doel? Dat doel zal ons ondermeer bij de missionaire opdracht van de gemeente brengen.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
2 Timoteüs 2:1-13

Mijn compassie groeit door gebed(28 januari 2018)
Het gebruik van 2 Timoteus 3: 16 is vaak versmald tot een zwart-wit vraag: waar of niet waar? Ik zou dat een versmalde Bijbel leesbril willen noemen. Paulus leest volstrekt anders. Paulus begint bij de inspiratie Gods, met de Naardense vertaling: ‘Alle Schriftwoord is van God doorademd…’ Dat betekent dat ons leven, onze passie, mag worden gevoed door Gods adem.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
2 Timoteüs 3:1–5,10-17

Mijn compassie groeit door gebed(4 februari 2018)
Het gebruik van 2 Timoteus 3: 16 is vaak versmald tot een zwart-wit vraag: waar of niet waar? Ik zou dat een versmalde Bijbel leesbril willen noemen. Paulus leest volstrekt anders. Paulus begint bij de inspiratie Gods, met de Naardense vertaling: ‘Alle Schriftwoord is van God doorademd…’ Dat betekent dat ons leven, onze passie, mag worden gevoed door Gods adem.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
2 Timoteüs 3:1–5,10-17

Over mijn compassie de krans van Christus’ gerechtigheid (11 februari 2018)
Met grote kracht brengt het Evangelie naar voren, dat waar iemand op Jezus vertrouwt, over hem of haar geen oordeel wordt uitgesproken. Toch voelen velen met betrekking tot dat woord ‘oordeel’ een zekere ongemakkelijkheid? Daarom de vraag hoe wij dat oordeel Gods moeten verstaan.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
2 Timoteus 4:1-8

Verworteling vraag compassie (25 februari 2018)
‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien,’ zo begint de gelijkenis van de zaaier. Eigenlijk staat er dit: ‘Zie, de zaaier is uitgegaan om te zaaien...’ Jezus is uitgegaan, Hij zaait Gods woord. De spanning van de gelijkenis van de zaaier gaat over de vraag of het dode hout van de mensheid toch weer kan groeien.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Matteüs 13:1-9

Gastvrijheid begint in vrijheid (4 maart 2018)
Je kunt niets nieuws aanpakken als je handen met oude troep zijn gevuld. Daarom maakt Jezus ruimte voor de dingen die er toe doen. Gastvrijheid begint met ruimte maken.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 2:13 – 3:3

Een Broodnodige groeistap (11 maart 2018)
Als de Bijbel in het Evangelie van Johannes tot drie keer toe een overtocht noemt, dan wil hier iets gezegd worden. Alles in Johannes 6 wijst naar de doortocht door de Rietzee in het boek Exodus. Het gaat over een breuklijn in het bestaan van het volk Israël. En dat is in het Evangelie opnieuw aan de orde.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 6:16–35

Weet je hoe laat het is? Over afstemming en onze ziel (25 maart 2018)
In onze wereld is de klok zeer bepalend. Maar met het oog op onze innerlijke klok worden we er niet wijzer van. De innerlijke klok gaat over afstemming. Daarvan zijn we getuige in Johannes 12. Het gesprek van Jezus en een aantal Grieken gaat over de innerlijke afstemmen op de gebeurtenissen die staan te gebeuren.

Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 12:20–36

Witte Donderdag (29 maart 2018)
De tafel is gedekt, brood, wijn, fruit en groente in overvloed. Wie zullen er aanschuiven? Ben jij dat? Of houdt iets je tegen?
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 13:1–10

Goede Vrijdag (30 maart 2018)
Jezus overbrugt het immense verschil tussen hem en ons, hij grijpt ons terwijl wij het eigenlijk zelf wilden doen. Hij neemt het risico.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 20:12–40

Pasen (1 april 2018)
Gods compassie is onze verworteling – de weg van liefde en vruchtdragen
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 20:1–18

Waar loopt ons verhaal naar toe? (15 april 2018)
Het slothoofdstuk van Lucas lijkt overspoeld te worden door emotie. Verbijstering, angst, ontzetting, twijfel, vreugde en stomme verbazing, een tombola van emotie. De kernvraag is dan: hoe gaat Jezus reageren? Drie woorden spelen daarbij een belangrijke rol: ‘voltooiing’, ‘werk’ en ‘zegen’.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Lucas 24: 36 - 50

Waar wachten we nog op? (20 mei 2018)
In het geloof speelt wachten een grote rol. Handelingen begint er zelfs mee: ‘Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.’ De leerlingen wachten, ongetwijfeld is het ook voor hen een vraag waar ze op wachten. Was dit een quizvraag dan was het antwoord helder: Ze wachten op de heilige Geest. Maar het is geen quiz, de Bijbel is geen quizboek maar een levensboek. En in het leven zijn de dingen niet altijd helder, zeker niet als het over de heilige Geest gaat.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Handelingen 2: 1 - 13

Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden? (27 mei 2018)
Een man reist van Jeruzalem naar Ethiopië. Het motto dat boven dit verhaal zou als volgt kunnen luiden: ‘De dingen zijn niet wat ze lijken.’ De man lijkt succesvol en invloedrijk, maar niets is minder waar.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Handelingen 8: 26 - 40

Wat als het leven niet lukt? (3 juni 2018)
Wat als het leven niet lukt? Wat als je niet meetelt? Wat als je ziek bent? De Prediker is een realist. Het bijzondere aan de Prediker is zijn besef dat grootheid en misère elkaar afwisselen. Daarbij richt hij zijn kritische pijlen op de manier waarop de meeste mensen in het leven staan. Waarbij hij scherpe vragen stelt naar zin, bezieling en spiritualiteit.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Johannes 16: 7 – 13, Prediker 3: 2 - 4

Het realisme van de Geest en wat dat betekent? (10 juni 2018)
De joden vormen een afgezonderd volk, daarom volgen zij in eten en drinken de reinheidswetten en laten zich niet in met heidenen. En hier stapt een vrome jood, Petrus, over de drempel van een onrein huis en zegt: ‘God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen’. Dit betreft een gigantische transformatie in het leven van Petrus. De vraag is: Wat kunnen wij meenemen uit Handelingen 10?
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Handelingen 10: 23 – 35, 44 - 48

Opbouw tot de volheid van Christus (1 juli 2018)
Hoe geef je leiding aan de gemeente van Jezus Christus? Hoe geef je überhaupt leiding? Wat komt daar allemaal bij kijken? Zo maar een paar vragen die er vandaag toe doen. Je mag zeggen dat de leider zowel door verantwoordelijkheid alsook door kwetsbaarheid getekend wordt.
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Efeze 4: 1 - 16

Ga de weg van de liefde – Watch what God does (8 juli 2018)
Ouders geven hun kind een naam dat is een bijzonder geschenk. Maar behalve dat eerste geschenk, zijn er nog meer. Het geschenk van Gods liefde. Paulus zegt: strek je uit naar de volle liefde van God. En of je nu jonge of oud bent, volg die weg. br />
Beluisteren Lezen Presentatie Bijbeltekst Extra's Ingepakt
Efeziërs 5: 1 en 2, 15 - 20
Terug naar bovenAgenda

23 sep 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. A. van der Dussen

30 sep 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

7 okt 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

14 okt 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

totaal overzicht

Open Hof Agenda Feed