foto_top

Kerkdiensten

Elke zondag houden we een kerkdienst die om 10.30 uur begint en rond 12.15 uur is afgelopen. In de dienst verdiepen we ons geloof en ontmoeten we elkaar. Wat doen we tijdens de dienst?
  • we zingen samen, tot eer van God.
  • we lezen uit de Bijbel
  • we luisteren naar de preek waarin de Bijbel wordt uitgelegd. God heeft in de Bijbel een boodschap voor ons leven
  • we bidden om Gods steun en danken God
Interieur van de kerkzaal Veel aandacht krijgt het zingen van de psalmen, gezangen (Liedboek) en liederen uit Opwekking, Taizé en de laatste tijd ook steeds meer liederen uit andere bronnen, zoals Iona en Schrijvers voor Gerechtigheid.. Voor de kinderen is er een "kinderpreek" die voorin de kerkzaal wordt verteld. Na de "kinderpreek" gaan de kinderen naar de Hofkids waarin op een begrijpelijke manier verteld wordt uit de Bijbel.

Het Avondmaal vieren we vrijwel elke zondag. We vinden het belangrijk om de vergeving van de zonden en de aanwezigheid van Jezus Christus in de tekenen van brood en wijn elke zondag te ervaren. Dat we het Avondmaal elke zondag vieren heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis van onze kerk.

De ontmoeting met elkaar vinden we belangrijk; niet alleen in de diensten maar ook daarna. Na elke dienst drinken we uitgebreid koffie met elkaar, en is er veel ruimte om met elkaar in gesprek te komen. Gasten zijn daarbij ook altijd van harte welkomAgenda

23 sep 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. A. van der Dussen

30 sep 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

7 okt 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

14 okt 2018, 10:30

Eredienst

voorganger:
Ds. Rein Hoekstra

totaal overzicht

Open Hof Agenda Feed