Welkom bij de Open Hof in Dordrecht
We zijn een kerk in de buurt.
Een plaats van ontmoeting met anderen en met God. Voor jong en oud.
 

Jaarthema Nieuw bij de Open Hof?

Update van de Coronamaatregelen:
  • In veel kerken en kerkelijke organisaties is de beslissing genomen om weer een (beperkt) aantal gemeenteleden toe te laten in de zondagse diensten. Als kerkenraad willen wij die mogelijkheid ook bieden.
    M.i.v. 23 januari mogen er 50 mensen in de kerk. 
    Elke week heeft een wijk t/m woensdag voorrang op inschrijving. Vanaf donderdag mag iedereen inschrijven op de plaatsen, die nog vrij zijn. Een overzicht van de wijkindeling 2022 vindt u onder Pagina's voor leden.

23 januari

Wijk 1 t/m Mu

Buiten Dordrecht        

30 januari

Wijk 1 vanaf Naw + Wijk 5 

Buiten Dordrecht + Stadspolders

6 februari 

Wijk 2         

Krispijn     

13 februari                

Wijk 3

Binnenstad

20 februari

Wijk 4

Sterrenburg

De erediensten rechtstreeks bekijken via YouTube

Reserveer online een plaats in de kerkzaal. 


Eredienst

Iedere zondag wordt om 10.30 uur een dienst gehouden. Voor de kleine kinderen is er een crèche, voor de kinderen in de basisschoolleeftijd zijn er nevendiensten.

 

Dienst gemist?

 
 


 

Nieuws

Alle berichten »

Afhankelijk van God

Bewogen met de ander

Respect en ruimte

Ik voel me thuis in de Open Hof omdat deze gemeente in al zijn verschillen één grote familie is. Samen vieren, samen gedenken, samen zoeken naar de bedoeling in Gods woord en zoeken naar een plekje voor iedereen.

Lid Open Hof 

De Open Hof is naar mijn idee een plek waar iedereen mag komen zoals hij of zij is, leeftijd geen probleem. En ik kan er een bak aan energie kwijt in activiteiten en taken die ik doe. Mooi meegenomen toch?

Karin 

Ik voel me thuis in de Open Hof, omdat het een warme gemeenschap is, waar we samen op zoek zijn naar hoe we kinderen van God kunnen zijn. Waar we naar elkaar luisteren en elkaar inspireren. En waar ruimte is voor verschillende soorten mensen en gewoonten. Ook kan je er regelmatig lachen en lekker eten!

Marian

Ik waardeer de zondagse diensten, waarin we samen onze God ontmoeten en de diversiteit van de liederen waarin we Hem zoeken en prijzen.

Ik ben verrast door de ontspanning die overal in doorwerkt; er is ruimte voor verschillen in opvatting en beleving. Het is prachtig om te zien dat veel leden zich inzetten om samen de taken in de gemeente op te pakken.

Lid Open Hof