Agenda

Vorige Volgende

Eredienst - stroomdienst

voorganger: ds. Rein Hoekstra   
Tekst:  Marcus 16: 17 en 18,  Jacobus 5: 13 - 20
Thema: De wonderen zijn de wereld nog niet uit!

Zeven vragen en voorbeelden met betrekking tot ziekte en gezondheid in het licht van Gods Woord.

                       
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
 

We willen in het bijzonder aandacht geven aan de uitwerking van Gods heilshandelen met het oog op genezing.
In dit alles zijn we ons bewust van het feit dat dit een onderwerp is dat veel vragen oproept.
Die vragen willen we dan ook aan bod doen komen.
Wat kan er gebeuren als je bidt om genezing? Wat mag je verwachten?
Wat zegt het als er voor je gevoel niets gebeurt?
In de dienst is er veel aandacht voor de brede achtergrond van het Bijbelse spreken over heelheid en zegen.
Daarnaast is er ook gelegenheid om voor je te laten bidden en je te zegenen.

Van harte uitgenodigd.
Namens diensten en vieringen commissie,
Rein Hoekstra

Bijlagen