Agenda

Vorige Volgende

Eredienst - (wijk 2 Krispijn + gasten)

voorganger: ds. Rein Hoekstra

 

Thema: We gaan er voor, als het moet met alle geweld.
Schriftlezing :  Jona 1: 7  - 12, Matteus 8: 5 - 13

Jona is, zelfs in een vliegende storm, opvallend joods. Zelfs in zijn eigen mokkend gedoe, blijft hij Gods weg van recht en gerechtigheid volgen.