Agenda

Vorige Volgende

2e Advent

Jaarthema: 2022-2023: Samen bouwen aan Gods koninkrijk
voorganger: ds. Rein Hoekstra
 
Schriftlezing:  Lucas 1: 39 – 55, Jesaja 42: 6 - 8a
Thema:  Bij de hand genomen

Advent is de tijd om stil te staan bij Gods inbreng. Maar het is ook de tijd om stil te staan bij de barrières die ons mensen bij God vandaan houden.  

Bijlagen