Eredienst

Eredienst

Het boek, het volk en wij

Het boek Prediker begint met de beroemde woorden ‘lucht en leegte, alles is leegte’. Tegelijkertijd is het bijzonder dat juist dit boek door Israël gelezen wordt tijdens het Loofhuttenfeest. Vreemd. Aan de ene kant een boek van lucht en leegte én aan de andere kant een belangrijk boek van één van Israëls kernfeesten.

Bijlagen