Agenda

Vorige Volgende

Vieringen 40 dagentijd - 2e kapelviering

De zeven kruiswoorden

'Voorwaar ik zeg u: vandaag nog zult gij met mij zijn in het paradijs'               Lucas 23,43