Agenda

Vorige Volgende

Eredienst

voorganger: ds. Ieke van As

 

De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest zij met u allen.
2 Korintiërs 13: 13

 

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande)             Ere zij aan God de Vader, Nieuwe liedboek 705
                                                   U o God de Vader, Lied 71
Votum en groet
Zingen                                        Klein Gloria, Lied 3                   
Gebed voor de dienst
Schriftlezing                               Psalm 116: 1 - 10                                            
Zingen                                        God heb ik lief, Psalm 116: 1, 2 en 3
Schriftlezing                               2 Korintiërs 13: 11-13
Kinderpreek en zingen                         
De kinderen gaan naar de Hofkidsgroepen
Zingen                                       De Apostolische Geloofsbelijdenis, Lied 83       
Verkondiging                                                               
Zingen                                       Wie zich alleen door God laat leiden,
                                                  Nieuw liedboek 905: 1 en 4
Collecte                                    Voor de Diakonie                                 
Dankzegging en voorbede
Zingen                                      Lieve Heer, Gij zegt: Kom, Nieuw liedboek 840 
Viering avondmaal en zingen     Lied 128, 116, 24
Zegen Solo                               May the road rise to meet you