Eredienst - 3e Advent

Eredienst - 3e Advent

Tekst: Matteüs 1: 18 - 25
Thema: Het wonder van een rechtschapen mens

Matteüs 1 wijst op een ingrijpende gebeurtenis: Maria die​ al was uitgehuwelijkt aan ​Jozef​, bleek zwanger te zijn door de ​heilige​ Geest.
Wat betekent dit voor Jozef? Hoe moet een man zich gedragen als er iets ingrijpends gebeurt, moet je dan de stoere held zijn, of mag je ook kwetsbaar zijn?

Helaas, geen geluidsopname beschikbaar.

 

Bijlagen