Agenda

Vorige Volgende

Eredienst - 3e Advent

Jaarthema 2018-2019: Leven in verwondering
Tekst: Matteüs 1: 18 - 25
Thema: Het wonder van een rechtschapen mens

Matteüs 1 wijst op een ingrijpende gebeurtenis: Maria die​ al was uitgehuwelijkt aan ​Jozef​, bleek zwanger te zijn door de ​heilige​ Geest.
Wat betekent dit voor Jozef? Hoe moet een man zich gedragen als er iets ingrijpends gebeurt, moet je dan de stoere held zijn, of mag je ook kwetsbaar zijn?

Helaas, geen geluidsopname beschikbaar.

 

Bijlagen