Agenda

Vorige Volgende

Eredienst

Jaarthema: 2022-2023: Samen bouwen aan Gods koninkrijk
voorganger: ds. Rein Hoekstra
 
Schriftlezing :   Handelingen 8: 26 –  39
Thema: Rusteloos is het hart, totdat het rust vindt in U.

Namen in de Bijbel oriënteren het hart. En precies dat is de kern van Handelingen 8, het verhaal van de kamerling uit Ethiopië. Filippus blijde-boodschapt hem Jezus, de Naam Gods.

Bijlagen