Agenda

Vorige Volgende

Kerstfeest

Jaarthema 2018-2019: Leven in verwondering
Kerstavond: Een ander licht op de mensen
Kerstochtend: Gewoon heel bijzonder

Kerst is het vertrouwen van God in mensen, zoals het lied zingt:
‘Vrede op aarde in de mensen een welbehagen.’
Vrede en welbehagen, want Gods shalom is aan ons mensen gegeven.

Bijlagen