Agenda

Vorige Volgende

Eredienst

Jaarthema 2021-2022: de poort naar verbondenheid
voorganger: ds. Rein Hoekstra
Thema:  In het licht van Zijn aangezicht: Heer, leer ons bidden
Schriftlezing :  Lucas 11: 1 - 13

Het begon met de vraag van de leerlingen: ‘Heer, leer ons bidden.’ En dan reikt Jezus hen de woorden van het Onze Vader aan, maar Hij vertelt ook een verhaal. Dat verhaal maakt duidelijk wat de sfeer is. Toch is dat wat schuurt.

 

Bijlagen