Eredienst

Eredienst

Thema: Een wonderlijke verwachting?!

De psychiater Paul Verhaeghe begint zijn boek ‘Autoriteit’ met het verhaal van een kind dat een kostbare glasplaat breekt en vervolgens is dat kind doodsbenauwd voor vaders reactie. In Exodus is er ook iets kapot, de twee stenen tafels met de tien geboden liggen in scherven op de grond. Alles kapot? Of…laat God niet los wat Hij begonnen is?

Bijlagen