Agenda

Vorige Volgende

Eredienst

Jaarthema 2021-2022: de poort naar verbondenheid
voorganger: ds. Rein Hoekstra
Thema: Vrijheid als geschenk voor de gemeenschap
Schriftlezing :   Romeinen 8: 12 - 17, Psalm 133

Vrijheid en onvrijheid, alles in Romeinen 8 ademt deze tegenstelling. De gebondenheid aan het ongeestelijke leven, onvrijheid. Daartegenover staat het leven door de Geest. Dat leven geeft vrijheid.

Bijlagen