Informatie

Via het menu item Informatie zijn allerlei algemene zaken terug te vinden.

Vraag via Zaalgebruik een reservering van een ruimte aan.

Voor overige vragen kunt u Contact gebruiken.