Rekeningnummers

Rekeningnummers

Ned. Gereformeerde Kerk te Dordrecht Algemeen IBAN NL89 RABO 0161 1011 94 te Dordrecht
  Diaconie IBAN NL52 RABO 0161 1271 77 te Dordrecht
     
Interkerkelijke Comm. Dovenpastoraat   IBAN NL96 INGB 0003 6389 93 te Hoornaar
     
Voor declaraties, ga naar https://www.openhofdordrecht.nl/go/informatie/documenten/financien/