Ontstaan

De Open Hof kerk te Dordrecht is ontstaan in 1958, als gevolg van langdurige conflicten over het toestaan van verschillende geloofsbelevingen.

Vanaf het begin wilden de gemeenteleden zo dicht mogelijk bij het Bijbelse voorbeeld leven. In deze zoektocht stond en staat centraal: geen kerkelijke dwang, geen van bovenaf opgelegde standpunten. Maar altijd zoeken naar mogelijkheden om in gesprek te blijven met elkaar over de verschillende zienswijzen.

De identiteit van de gemeente draait om de steeds terugkerende vraag: wat betekent het om Christen te zijn.

Matthea Jansen-Cramer schreef twee brochures over de geschiedenis van de Open Hof.

Nederlands Gereformeerde Kerk te Dordrecht
1958-1972 Ontstaansgeschiedenis

Geschiedenis van de Nederlands Gereformeerde Kerk Dordrecht
1972-2012 Van vrije gemeente tot Open Hof 1972-2012