Persoonlijke begeleiding (coaching)

Soms is er behoefte aan een langer traject. Veel mensen verlangen naar rust en bezinning in een vol bestaan. Het verlangen om ruimte te geven aan vragen die zich aan je opdringen. Vragen naar wie je ten diepste bent. Wat je bezielt of juist niet meer bezielt. En wellicht ook vragen hoe je bruikbaar mag zijn in het Koninkrijk van God. Wie daar behoefte aan heeft, kan zich aanmelden voor begeleiding met het oog op bovenstaande vragen. Aanmelden kan via de mail: rhoekstra@solcon.nl