Bijzonder pastoraat

Bijzonder pastoraat: neem bij bijzondere gebeurtenissen contact opnemen met de predikant.

Bij bijzondere (soms heftige) levensgebeurtenissen graag contact opnemen met Rein Hoekstra als predikant van de Open Hof. Hier kun je denken aan dopen, zegenen van een zoon of dochter, het doen van belijdenis, maar ook met het oog op een huwelijk of overlijden. Mobielnummer: 0683901946 of: mailadres rhoekstra@solcon.nl