Pastoraat

En dan kan er veel aan bod komen. Pastoraat gaat niet over het opdringen van een boodschap. Het gaat om bemoediging en ontvankelijkheid. Net als bij de Emmaüsgangers: Ze liepen samen en Jezus voegde zich bij hen en praatte mee.

Kijk voor de kringen onder menuitem: Kringen (wel aanmelden)

Bij bijzondere (soms heftige) levensgebeurtenissen graag contact opnemen met Rein Hoekstra als predikant van de Open Hof. Hier kun je denken aan dopen, zegenen van een zoon of dochter, het doen van belijdenis, maar ook met het oog op een huwelijk of overlijden. Mobielnummer: 0683901946 of: mailadres rhoekstra@solcon.nl