Pastoraat

In het pastoraat ontmoeten gemeenteleden elkaar vanuit de liefde van Jezus. In de Open Hof Dordrecht spelen de Kringen een belangrijke rol. Bij bijzondere gebeurtenissen kun je ook contact opnemen met de predikant. Zie ook de pagina ‘Bijzonder Pastoraat’ bij Pastoraat.

In het pastoraat ontmoeten gemeenteleden elkaar vanuit de liefde van Jezus. In de Open Hof Dordrecht spelen de Kringen een belangrijke rol. Bij bijzondere gebeurtenissen kun je ook contact opnemen met de predikant. Zie ook de pagina ‘Bijzonder Pastoraat’ bij Predikant
En dan kan er veel aan bod komen. Pastoraat gaat niet over het opdringen van een boodschap. Het gaat om bemoediging en ontvankelijkheid. Net als bij de Emmaüsgangers: ze liepen samen en Jezus voegde zich bij hen en praatte mee.

In een Kring krijg je persoonlijke aandacht, mensen kunnen jouw ondersteunen waar nodig en jij kan een steentje bijdragen door anderen te bemoedigen. Ook op geestelijk gebied kan je in de kring groeien. Kijk voor de kringen onder men-uitem: Kringen (wel aanmelden). Voor kids hebben we een Pitstop-Team.
Als het voor jou lastig is mee te doen met een kring dan proberen we als Open Hof contact met je te houden via een Pastoraal Bezoeker. Wil je gewoon eens iemand spreken dan kan je dat aangeven via het Contactformulier.

Bij bijzondere (soms heftige) levensgebeurtenissen graag contact opnemen met Rein Hoekstra als predikant van de Open Hof. Hier kun je denken aan dopen, zegenen van een zoon of dochter, het doen van belijdenis, maar ook met het oog op een huwelijk of overlijden. Mobielnummer: 0683901946 of: mailadres rhoekstra@solcon.nl