Nieuws

Vorige

dinsdag 15 oktober - Internationale Dag van de Palliatieve zorg

Internationale Dag van de Palliatieve zorg


Datum:   dinsdag 15 oktober 2019
Tijd:   19.00 - 21.00 uur  
Plaats:  
Evangelisch college,     Anjerstraat 79, 3333 GC, Zwijndrecht
Doelgroep:  Zorgprofessionals en algemeen publiek 


In het kader van de Internationale Dag van de Palliatieve zorg organiseert het Netwerk Palliatieve Zorg Waardenland een lezing over spiritualiteit en het levenseinde.  Jean Jacques Suurmond is predikant,  columnist en coach. Hij gaat deze avond in op actuele kwesties rondom  euthanasie en voltooid leven.  
Inloop: 19.00 uur Lezing: 19.30 - 21.00 uur
Er zijn geen kosten verbonden aan deze lezing.
U kunt zich aanmelden via: www.drechtzorg.nl/agenda