Nieuws

Vorige

Rooster medewerkers erediensten

Op verzoek van de kerkenraad staat sinds enige tijd het rooster medewerkers erediensten (RME) op de website onder Contactpersonen (pagina's voor leden). Aanvullingen, wijzigingen en correcties kunt u rechtstreeks doorgeven aan de webmaster,

Dit geldt voor medewerkers: koster, drempeldienst, toetsenisten, predikant, oudste van dienst, schriftlezing, kinderpreek en diaken (overzicht collectes).

Voor vragen kunt u terecht bij 

Adrie van den Dool
webmaster