Kapelvieringen

Op weg naar kerst 

Thema: Over het leven van Maria

In de adventstijd zijn er vier Kapelvieringen op de vrijdagavond in de adventstijd. We staan stil bij de komst van onze Heer in de wereld, die voor ons naar de aarde kwam.
Deze vieringen zijn eenvoudig en sober van opzet. Vaste onderdelen zijn: het Woord van God, gebed en stilte. De voorbereiding van de viering gebeurt iedere week door één of meer verschillende gemeenteleden.

De vieringen beginnen om 19.30 uur,  duren ongeveer een half uur en worden gehouden in de kapel van de Open Hof. 
Het is goed om met elkaar toe te leven naar het Kerstfeest. Van harte welkom. Komt allen.

 

 

 

 

 

Beschikbare bestanden